Společnost ELIMON a.s. ctí od počátku svého působení na energetickém trhu zásady korektního a transparentního jednání vůči svým zákazníkům, konkurentům i dalším třetím stranám.

Zásady společnosti ELIMON a.s. jsou závazným souhrnem pravidel požadovaného chování a jeho dodržování je vyžadováno od všech osob, které se podílejí na poskytování služeb jménem společnosti (které vystupují jménem společnosti a nabízejí a poskytují její služby).

 • Obchodník se vždy řídí zákony, nařízeními, vyhláškami a dalšími právními předpisy ČR a jedná dle stanovených pravidel.
 • Obchodník se řídí zájmy společnosti nikoli zájmy soukromými. Nesmí požadovat finanční plnění či jiné druhy darů, které mohou ovlivnit jeho chování.
 • Vystupování obchodníka musí být profesionální, neovlivněné žádnou osobní motivací nebo potenciální výhodou či ziskem.
 • Obchodník jedná vždy čestně, poctivě a svědomitě, nepoužívá žádné praktiky, které by mohly poškodit dobré jméno společnosti.
 • Obchodník při komunikaci se zákazníkem vždy uvede své jméno a jméno společnosti, tak aby zákazník věděl, s kým hovoří.
 • Obchodník se chová ke všem zákazníkům stejně, bez jakékoliv známky diskriminace.
 • Veškeré informace, které obchodník poskytuje, jsou pravdivé, přesné a úplné, žádné informace netají či nezkresluje. Obchodník se musí vyhnout přehánění či dezinterpretaci informací.
 • Obchodník poskytuje všechny potřebné informace tak, aby se na základě dostatečných objektivních informací mohl zákazník svobodně rozhodnout. Všechny podklady, na základě nichž se zákazník rozhoduje, musí být aktuální a musí být zřejmá doba jejich platnosti.
 • Obchodník v žádném případě nesmí na zákazníka vyvíjet tlak< ani jiné negativní praktiky a nesmí ani zneužít důvěřivosti a nezkušenosti zákazníka. Nepokouší se získat zákazníka žádnou neférovou výhodou.
 • Obchodník se vždy přesvědčí, zda zákazník dané informace správně pochopil, porozuměl a zná všechny podmínky, za kterých je služba nabízena a které vedou ke změně současného dodavatele.
 • Veškeré informace, které byly obchodníkovi poskytnuty v rámci průběhu komunikace se zákazníkem, považuje vždy za důvěrné a nesmí jich nijak zneužít.
 • Obchodník nikdy nepomlouvá, nekritizuje konkurenci a vyhýbá se nevyžádaným poznámkám o jiných společnostech.

Motto společnosti ELIMON a.s.:

"Spokojený, plně, správně a přesně informovaný zákazník, který se na základě dostatečných informací svobodně rozhodl ke změně dodavatele na společnost ELIMON a.s..
Nic před zákazníky netajíme, neskrýváme."