Otázky k elektřině

Pokud si jako dodavatele elektřiny vyberu Vás, budu platit nějaký poplatek mimo ceny elektřiny a regulovaných cen?

Ne, naše společnost žádné poplatky spojené se změnou dodavatele neúčtuje.

Proč potřebuji plnou moc, která je uvedená pod smlouvou?

Na základě této podepsané plné moci za Vás provedeme veškeré úkony potřebné ke změně dodavatele. To znamená, že vše vyřídíme za Vás.

Je možné platit přes SIPO?

Ano, je to možné. Stačí nám sdělit jen Vaše spojovací číslo – specifický symbol.

Smlouvu budu mít uzavřenou s Vámi, a zároveň s distributorem?

Smlouva bude uzavřena jen s naší společností. Díky Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny budeme zajišťovat dodávku elektřiny, a zároveň vyřídíme vše potřebné s distributorem.

Pokud budu mít problém s dodávkou elektřiny, s kým budu řešit tyto problémy?

Výpadky elektřiny způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, poruchami sítě apod. je nutné řešit jako dosud s distribučními společnostmi. Kontakty:

ČEZ distribuce - tel: 840 850 860
EG.D, a.s. - tel: 800 225 577
PRE distribuce - tel: 224 915 151Otázky k plynu

Při uzavření Smlouvy o sdružených službách na dodávku plynu s Vaší společností musím požádat o ukončení stávající smlouvy?

Ne, nemusíte. Při uzavření Smlouvy o sdružených službách na dodávku plynu s naší společností zároveň podepíšete plnou moc, která nás opravňuje vyřídit všechny úkony spojené s ukončením smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem.

Budou mi chodit faktury od Vaší společnosti i od distributora?

Ne, nebudou. Vyúčtování spotřeby i distribuce plynu bude na jedné faktuře od společnosti ELIMON a.s..

Pokud si jako dodavatele plynu vyberu Vás, budu platit nějaký aktivační poplatek za změnu dodavatele?

Ne, naše společnost si neúčtuje žádné aktivační poplatky za změnu dodavatele ani za uzavření smlouvy.

Máte k dispozici kalkulačku pro výpočet nákladů za dodávku plynu?

Ano, k dispozici je i kalkulačka pro výpočet výše nákladů za dodávku plynu. Najdete ji zde - kalkulačka.

Pokud budu mít problém s dodávkou plynu či poruchy plynoměru, s kým budu řešit tyto problémy?

Problémy s dodávkou plynu či poruchy plynoměru je nutné řešit jako dosud s distribučními společnostmi. Kontakty:

Pražská plynárenská distribuce - tel: 840 555 333 (pohotovost plyn: 1239 – nonstop)
E.GD, a.s. - tel: 800 225 577 (pohotovost plyn: 1239 – nonstop)
GasNet distribuce - tel: 840 113 355Další otázky a odpovědi

Kdo je to "dodavatel poslední instance"?

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu energií, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat energie zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat energie. Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele energií, avšak z různých příčin dodavatele na trhu energií nenalezli.

Co dělat, když zkrachuje Váš dodavatel?

K panice není důvod, ale může se to prodražit. Při krachu Vašeho stávajícího dodavatele energií totiž dodávky neustanou. Energie Vám pošle dodavatel poslední instance, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat energie zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Zkrachovalému dodavateli odebere Energetický regulační úřad (ERÚ) licenci k obchodu s energií. Ze zákona pak mají zákazníci možnost změnit dodavatele pomocí zrychlené změny dodavatele a při změně není třeba dodržovat standardní výpovědní lhůty.

Jak se mohu ucházet o práci ve firmě ELIMON a.s.?

Na našich webových stránkách ve složce kariéra se dočtete, které pracovní pozice aktuálně hledáme.

Nabízíte i jiné služby mimo dodávku elektřiny a plynu?

Ano. Mimo těchto služeb nabízíme například:

- audity energetických celků,
- údržbu kotelen a výroben s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
- údržbu lokálních výtopen a výměníkových stanic,
- dodávky a montáže solárních kolektorů a fotovoltaických systémů,
- zpracování energetických auditů, strategického poradenství,
- provozování energetických hospodářství,
- poradenská činnost v oblasti energetiky,
- termovizní měření,
- dodávky systémů záložního napájení