Předsmluvní informace

Níže je možné stáhnout celý text předsmluvních podmínek k návrhu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu, a to v rozsahu požadovaném § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti se týkají jednak dodávky zemního plynu pro domácnosti a maloodběr, tak středoodběru a velkoodběru. Dále dodávek elektřiny ze sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí.

Všeobecné obchodní podmínky pro domácnosti a maloodběratele

Všeobecné obchodní podmínky pro středoodběr a velkoodběr

Vzory smluv