Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal 30.11.2023 Cenové rozhodnutí na rok 2024, kterým se určují distribuční ceny, kdy regulované ceny elektřiny meziročně vzrostou o 65,7 % a u plynu o 38,8 %.


Dále se vrací platba za obnovitelné zdroje ve výši 600 Kč/MWh s DPH.

Mám si změnit výši záloh?

Zálohy automaticky přepočítáme a pokud bude potřeba zašleme nový platební kalendář. Nejdříve však musíme Cenové rozhodnutí naimplementovat do interního systému společnosti.

Co je regulovaná cena?

Regulované ceny musí každý odběratel hradit bez ohledu na to, jakého dodavatele a ceník (produkt) si vybere. Jejich výši stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Pokrývají náklady na přepravu plynu a elektřiny, distribuci do jednotlivých odběrných míst, služby operátora trhu OTE, podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) či poplatky na činnost ERÚ.

Společnost ELIMON a.s. nemůže výši regulovaných cen žádným způsobem ovlivnit.


Více informací si můžete přečíst v tiskové zprávě na webových stránkách ERÚ – zde