Chytrý elektroměr je zařízení, které je schopné dálkově průběžně zaznamenávat hodnoty vaší spotřeby a vyhodnocovat je. Podrobný přehled o naměřených hodnotách obdržíte jednou měsíčně na faktuře.


Díky chytrému elektroměru budete moci efektivněji využívat elektřinu, což může vést ke snížení celkově odebrané energie a k nižším nákladům, které za energie vydáte. Ideálním řešením pro zákazníka je využít kombinaci chytrého elektroměru a spotových cen (produktu Svěží SPOT). Vzhledem k aktuálnímu vývoji cen elektřiny na trhu mají zákazníci se spotovým produktem v současné době výrazně levnější elektřinu, než zákazníci, kteří mají svou cenu zafixovanou.


Pro koho je určen?

Na základě směrnice Evropské unie se s instalací chytrých elektroměrů již začalo, například na Písecku je již instaloval distributor EG.D. Chytré elektroměry budou postupně instalovány na všechna odběrná místa v České republice bez rozdílu distribuční společnosti. Tento elektroměr se vyplatí hlavně zákazníkům (firmám) s vyšší spotřebou (alespoň 20 MWh za rok) nebo majitelům fotovoltaických elektráren (FVE) a dobíjecích stanic pro elektromobily, kteří chtějí a mohou svou spotřebu řídit a přímo tak ovlivňovat své náklady za elektřinu. V tomto případě je ale nutné zjistit, zda vaše spotřebiče umožňují spínání zejména v nízkém tarifu (NT – na elektroměru se zobrazuje T2).


Jaké jsou podmínky?

Málokdo ví, že o instalaci chytrého elektroměru lze u příslušného distributora zažádat již nyní. Kontaktujte nás a rádi s vámi probereme, zda je toto řešení vhodné i pro vaše odběrné místo. V případě zájmu o chytrý elektroměr vám s celou administrativou pomůžeme.

- Žádost u příslušného distributora podáme zdarma za vás.

- Po schválení žádosti vystaví daný distributor novou smlouvu o připojení, kterou vám zašle k podpisu.

- Samotná výměna elektroměru je realizována na základě podpisu smlouvy, úhrady poplatku a dodání revizní zprávy elektrikáře.

Jednorázová cena za revizní zprávu se stanovuje podle stavu technické dokumentace k objektu (je-li nějaká), technického stavu elektroinstalace nebo hromosvodu, atd. V současné době se ceny pohybují u bytu (dle velikosti) od 800 až 1 800 Kč a u rodinného domu od 3 000 do 6 000 Kč.

Za instalaci chytrého elektroměru platíte příslušnému distributorovi. Ceny v níže uvedené tabulce jsou platné k 23. 3. 2023.


Poplatky dle jednotlivých distributorů dle jejich ceníků:

Distributor Jednorázový poplatek bez DPH Jednorázový poplatek s DPH Stálá roční platba bez DPH Stálá roční platba s DPH
ČEZ distribuce 3 794 Kč 4 590 Kč 1 703 Kč 2 060 Kč
PREdistribuce 0 0 1 254 Kč* 1 517 Kč*

*V případě PREdistribuce se jedná o měsíční poplatek.

Konzultaci si domluvte prostřednictvím zákaznické linky 474 720 240 nebo na info@elimon.cz.