Vláda připravuje pomoc domácnostem s vysokými cenami energií, obecně známou jako tzv. „úsporný tarif“ a jeho podrobnosti stanoví svým nařízením nejpozději do konce srpna.


Pomoc od státu by měla být ve formě jednorázového státního příspěvku. Jeho výši i to, jak ho jako dodavatel energií budeme svým zákazníkům poskytovat, určí vládní nařízení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhlo, aby finanční pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu, byla letos vyplácena každé domácnosti, která má uzavřenu smlouvu s dodavatelem elektřiny. V příštím roce bude pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu vyplácena přes jednotlivé komodity – elektřina, plyn a teplo.

V letošním roce by tedy příspěvek měla dostat každá domácnost, která odebírá elektřinu. Konkrétní částka bude záviset na vaší distribuční sazbě.

Zvolená forma výplaty pomoci bude administrativně nenáročná, domácnosti nebudou muset o nic žádat. Příspěvek vám automaticky zohledníme v zálohách nebo ve vyúčtování.

Jakmile bude vydáno nařízení, které stanoví přesné a již konečné parametry úsporného tarifu, budeme vás opět informovat na našich stránkách.

V tuto chvíli prosím plaťte zálohy ve stanovené výši.