Stejně tak, jako ostatní dodavatelé i my energie nakupujeme na trzích. Vzhledem k stále trvajícím rostoucím cenám energií musíme na zdražení reagovat zvýšením našich cen, které se týká pouze těch, kterým končí fixace.


Pro mnohé z vás je současná situace tak těžká, že se začínáte obávat, zda vám na zaplacení energií vystačí finanční prostředky. Právě proto jsme pro vás připravili několik informací, které můžete využít, pokud se situace dotýká právě vás.

1. Příspěvky na bydlení

Neváhejte využít pomoc Úřadu práce ČR. Zažádat můžete online na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na úřadu práce.

Příspěvek na bydlení: rodinám s nízkými příjmy je možné o něj požádat až 3 měsíce zpětně.

www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Doplatek na bydlení: pokud ani výše zmíněný příspěvek nestačí na pokrytí nákladů na bydlení.

Pravidla pro získání: pokud výdaje za bydlení přesahují 30 % (35 % v Praze) příjmů rodiny.

www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni

Jednorázová mimořádná okamžitá pomoc státu, v šesti možných situacích, které jsou definovány zákonem.

www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc1

Více informací o příspěvcích, které úřad nabízí, najdete na portál Úřadu práce ČR:

www.uradprace.cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1

Na stránkách úřadu práce můžete také využít virtuálního sociálního poradce, díky kterému snadno zjistíte, zda máte nárok na některou z dávek státní podpory. Samozřejmě je možné využít všech kontaktních míst úřadů práce.

2. Vládní pomoc proti zdražování

Na vládní webové stránce Deštník proti drahotě můžete snadno zjistit, zda se vás netýkají nová opatření vlády. Podívejte se, zda máte nárok na další aktuální možnosti podpory, např. schválení jednorázového příspěvku 5 000 Kč za každé dítě v domácnosti, zvýšení maximálního čerpání rodičovského příspěvku, příspěvek na péči, podpora zkrácených a flexibilních úvazků atp.

3. Úsporný tarif – pomoc vlády ČR všem domácnostem

Úsporný tarif má mít podobu dotace ze státního rozpočtu určené dodavatelům energií, kteří pak o tuto dotaci sníží domácnostem platby na zálohy. Úsporný tarif získají domácnosti automaticky, nebudou o něj muset žádat. Platit má od 01.10.2022 do 01.04.2023 a může být případně prodloužen. Všechny náležitosti za vás vyřídí dodavatel energií.

Aktuální informace najdete na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---268355/

4. Dotace na technologie

Nová zelená úsporám umožňuje využít dotaci až 50% na stavbu nebo rekonstrukci vašeho domu. Dotace můžete čerpat na rodinné i bytové domy, a to zejména na pořízení těchto technologií:

- zateplení,

- tepelná čerpadla, kotle a kamna,

- fotovoltaické elektrárny,

- stínící technika,

- a mnoho dalšího.

Více informací najdete na www.novazelenausporam.cz

5. Správné nastavení záloh

Po zvýšení cen energií vám raději zkontrolujeme i výši záloh. Pokud vaše zálohy nebudou stačit na pokrytí spotřeby, sami vám je navýšíme a dáme vám o tom e-mailem vědět. Předejte se tím případnému nedoplatku. Nezapomeňte si však správně nastavit měsíční zálohy, aby nám v pořádku a v čas dorazily.