Pokud řešíte finanční problémy díky mimořádnému růstu cen energií nebo jste se ocitli v režimu dodavatelů poslední instance (DPI), připravili jsme pro Vás návod, jak si požádat o pomoc na Úřadu práce ČR.


Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Více o pomoci při růstu cen energií si můžete přečíst na: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii

Více informací o samotném příspěvku na bydlení najdete na portálu Úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1