Našim stávajícím zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou cenu elektřiny a plynu neměníme. U smluv s fixní cenou garantujeme zasmluvněnou cenu energií na celé fixované období.


Nově stanovené ceníky jsou platné pouze pro nové zákazníky, kteří se na nás obracejí z důvodu odchodu od jejich dodavatele, který nedostál svým závazkům a vypověděl jim smlouvu. Novým zákazníkům garantujeme fixní cenu na 12 či 24 měsíců, dle zvoleného produktu.

ELIMON a.s., Vaše Svěží energie