Přijali jsme nová pravidla obchodníka s elektřinou a plynem a tím dobrovolně aktualizovali Etický kodex, který vydal Energetický regulační úřad (ERÚ). Náš doposud platný etický kodex je nyní v mnoha ohledech ještě detailnější.


Při našem jednání se zákazníky a ostatními obchodníky se zavazujeme řídit pravidly vymezenými tímto Etickým kodexem.

Zavazujeme se dodržovat mj. tato pravidla:

- poskytovat zákazníkovi své služby kvalifikovaně, poctivě a profesionálně

- přihlížet v nejvyšší možné míře k nejlepším zájmům zákazníka

- řídit se obecně závaznými právními předpisy, zejména v oblasti energetiky a ochrany spotřebitele

- spolupracovat s orgány regulujícími a dozorujícími energetický trh

- respektovat a dodržovat smluvní podmínky sjednané se zákazníkem

- poskytovat při nabízení svých služeb jen pravdivé informace

- odpovídat na všechny otázky zákazníka přesně a srozumitelně

- jednat se zákazníkem zdvořile, vstřícně a nečinit na něho nátlak


ELIMON a.s., Vaše Svěží energie


Dokument ke stažení

Znění Etického kodexu obchodníka ELIMON a.s.