Nový rok s sebou přinesl změnu regulovaných cen za dodávku elektrické energie a zemního plynu, které ve svém cenovém rozhodnutí každoročně stanovuje Energetický regulační úřad.


Elektrická energie

Domácnosti si v letošním roce připlatí v případě poplatku za distribuci za každou odebranou kilowatthodinu v průměru od 5 do 8 % (s výjimkou sazby D57d určené pro elektrické vytápění, ve které poklesla platba za odběr v nízkém tarifu průměrně o 8 %), podobně vzrostly měsíční fixní platby závislé na velikosti jističe. Výjimku tvoří jednotarifní sazba D01d určená pro nízkou spotřebu a sazba D61d pro víkendový odběr, kde velikost měsíčních poplatků za jistič meziročně vzrostla o přibližně 20 %.

S obdobným nárůstem plateb za distribuci musí v letošním roce počítat i maloodběratelé z řad podnikatelů, pro něž distribuční poplatek za odebranou energii vzrostl v případě vysokého tarifu o bezmála 5 %, v případě nízkého tarifu o téměř 9 %. Stejně jako domácnosti, z nižší platby v nízkém tarifu se mohou těšit podnikatelé využívající sazbu C46d určenou k vytápění. O necelých 5 % vzrostla také velikost měsíční platby za jistič, stejně jako v případě domácností je patrný značný, téměř 20% nárůstu v jednotarifní sazbě C01d pro nízkou spotřebu.

U zbylých regulovaných položek, jejichž výše je stejná pro domácnosti i podnikatele, došlo k mírnému nárůstu měsíčního poplatku za služby operátora trhu, který v letošním roce činí 5,4 Kč/měsíc ve srovnání s 4,9 Kč/měsíc v loňském roce. Výše platby za systémové služby se s hodnotou 93,94 Kč/MWh pro letošní rok téměř nezměnila.

Zemní plyn

Nárůst distribučních poplatků za odebraný zemní plyn je v letošním roce ve srovnání s elektřinou méně výrazný – průměrně si domácnosti i podnikatelé připlatí od 1 do 2 %. Stálý měsíční plat za kapacitu rovněž zůstal bez významných změn, při odběru do 15 MWh za rok měsíční plat za distribuci meziročně poklesl o desetiny procenta, při vyšších odběrech si spotřebitelé naopak připlatí, nejvíce pak v pásmu 45-63 MWh o 1,8 %.

Pevná cena za služby operátora trhu oproti loňskému roku mírně poklesla, a to z 2,4 na 2,06 Kč/MWh.